مدیرعامل

میلاد اورک

دکترای مهندسی و مدیریت ساخت

مدرس گروه مهندسی عمران دانشگاه آزاد اسلامی

مشاور پروژه‌های اجرایی

مشاور کسب‌وکار (بازاریابی – توسعه صنعتی)

مدیر کلینیک کسب‌وکار استان خوزستان

دبیر انجمن مشاوران صنایع کوچک و متوسط استان خوزستان

تصویر مدیرعامل